• Slayt
  • Slayt
  • Slayt
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU BAŞVURULARI E-POSTA YOLUYLA ELEKTORONİK ORTAMDAN YAPILMAKTADIR. LÜTFEN BAŞVURU ADIMLARI LİNKİNİ TIKLAYARAK BAŞVURU ADIMLARINI TAKİP EDİNİZ!
  1. Değerli araştırmacılar, Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Araştırmaları Etik Kurulunun görev kapsamı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde ya da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dışında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yapacağı ya da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mensuplarının ortak olduğu üçüncü şahıslarca yapılması planlanan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler bilim alanlarını kapsayan “insan ve hayvan üzerinde deney niteliği taşımayan”, biyolojik materyal (kan, idrar gibi biyolojik sıvılar ve doku numuneleri vb.) kullanılmayan ve öznesi insan olmakla birlikte fiziksel müdahale içermeyen  gözlemsel ve betimsel nitelikte (anket, ölçek/skala geliştirme çalışmaları, sistem-model geliştirme çalışmaları, ses ve görüntü kayıtları) yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile ilgili etik kurul kararı yazısı vermekle sınırlıdır. Veri kaynakları ve veri tabanı taramaları ile derleme çalışmaları inceleme alanımız dışındadır.
  2. Başvuru dilekçenizdeki başvuru tarihi, etik kurul belgesine ihtiyaç duyduğunuz günden en az 1 ay önceye ait olmalıdır. Dolayısıyla başvuru dokumanalarındaki VERİ TOPLAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ de başvuru tarihinden en az bir ay sonrası olacak şekilde yazılmalıdır. 
  3. Tezlere ait etik kurul kararlarında tez ile ilgili yeni bir tez önerisi verilmeden tez savunmasında jüri üyelerince tez adı değişmişse daha önce verilen etik kurul kararında yer alan araştırma adı güncellenebilmektedir. Bunun için araştırmacının; tez adı değişikliğini içeren enstitü yönetim kurulu kararını ve önceki etik kurulu kararını ekleyerek etik kurul kararında güncelleme talebini bir dilekçe ile etik kurul sekreterliğine bildirmesi gerekir.
  4. Ayrıca Etik Kurul Başvurusu Kontrol Listesi'nde yer alan (Kontrol listesinin boş ve word formatındaki hali başvuru formları içinde mevcuttur) bütün evrak ve işlemleri yerine getirdikten sonra başvuru yapmanız gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz değerlendirmeye alınamayacaktır. 
  5. Etik kurul izni başvuruları için başvuru sahibi sorumlu araştırmacı yada yardımcı araştırmacı başvuruyu gerçekleştirmelidir. Konuyla ilgili işlem adımları ve dökümanlar sitemizin başvuru adımları sekmesi altında bulunmaktadır. Başvuru adımları için tıklayınız.